Usaldusväärne partner!

Konsulendi kutse taotlemise 2020. aasta esimene taotlusvoor 15.-28. veebruar

Põllumajandusuuringute Keskus korraldab maaelu arengu ja põllumajanduse valdkonna konsulendi kutse andmise komisjoni tööd. Konsulendi kutse on üheks eeltingimuseks, et töötada riiklikus nõuandesüsteemis.

Põllumajandusuuringute Keskuse annab teada, et konsulentide kutse taotlemise voorud 2020. aastal on 2020 alljärgnevalt:

15. veebruar kuni 28. veebruar

15. aprill kuni 30. aprill

15. september kuni 30. september

Taotlus (avaldus) koos kõigi nõutavate dokumentidega tuleb taotlejal esitada väljakuulutatud tähtaja jooksul. Dokumendid peavad olema esitatud iga kutse spetsialiseerumise kohta eraldi.

Konsulendi kutset saab taotleda tasemele 5, 6 ja 7. Iga taseme raames on võimalik valida erinevad spetsialiseerimised. Näiteks tasemel 5 on olemas 27 spetsialiseerumist ning tasemetel 6 ja 7 kummalgi 28 spetsialiseerumist.

Põllumajandusuuringute Keskus võtab vastu kõigi tasemete ja spetsialiseerumiste taotluseid. Enimtaotletud spetsialiseerumise valdkondadeks on:

  • maamajandus,
  • metsandus,
  • taimekasvatus,
  • aiandus,
  • kogukonna areng,
  • hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatus.

Info esitatavate dokumentide, sh spetsialiseerumistele vastavad eneseanalüüsi vormid, leiab PMK veebilehelt https://pmk.agri.ee/et/kutsetunnistuse-andmine/esitatavad-dokumendid

Kutse taotlemise tasu esmataotlejale 415 eurot. Kutse taastõendamise tasu või kahe või enama spetsialiseerumise kohta on kutse andmise tasu – 300 eurot iga spetsialiseeriumise kohta. Tasu 300 eurot kehtib kutsete samaaegsel taotlemisel, järjestikustel taotlusvoorudel või 12-kuulise perioodi sees.

Lisainfo:
Rutt Tõnurist, asjaajamisbüroo peaspetsialist
384 9705, rutt.tonurist[a]pmk.agri.ee

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)